W miejscu baraków Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich stanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia!

   Drodzy Mieszkańcy Łęk Dukielskich!

Zarząd „Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich” serdecznie zaprasza mieszkańców Łęk Dukielskich na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę „Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”, które odbędzie się 24 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 na placu Kółka Rolniczego.

Uroczystość została objęta patronatem TVP3 Rzeszów, Radia Rzeszów oraz „Nowego Podkarpacia”.

Łęki Dukielskie odwiedzi wówczas wielu zaproszonych gości i byłoby niezmiernie miło, gdyby społeczność łęcka towarzyszyła tak ważnej uroczystości. Po zakończonych uroczystościach, wieczorem, zgodnie z ludową tradycją zostanie zapalone wielkie sobótkowe ognisko, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich pleść będą wianki dla dziewcząt. W starej pieśni ludowej na Podkarpaciu śpiewano, że Kto na sobótce nie będzie, Główka go boleć wciąż będzie”.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

„Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich pragnie poinformować wszystkich mieszkańców i miłośników naszej miejscowości, że w miejscu dawnych baraków Kółka Rolniczego stanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia. Stowarzyszenie Kółko Rolnicze otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszą transzę dotacji na rewitalizację placu Kółka w wysokości 231 000,00 zł. I etap projektu pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” kosztować będzie ponad 2 mln zł.

Autorem i koordynatorem projektu jest Dorota Chilik. Dokumentację projektową dla powyższej inwestycji przygotowało ARCHIT-STUDIO Święciński Architekci. Projektem zarządzają Małgorzata Tomkiewicz, Joanna Reczkowska, Katarzyna Reczkowska-Buryła i Piotr Węgrzyn.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podjęta 27 kwietnia 2017 roku. O tym, że nasz wniosek pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” został pozytywnie rozpatrzony przez pana ministra zostaliśmy poinformowani 11 maja przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze w tym roku 2017 r. planujemy wykonać pierwszy etap budowy. Ze względów architektonicznych i kosztowych projekt jest rozłożony na co najmniej 3 lata. Naszym partnerem w realizacji inwestycji jest Gmina Dukla z panem burmistrzem Andrzejem Bytnarem na czele oraz lokalne organizacje, sponsorzy i mieszkańcy wsi.

Osobą pełniącą nadzór budowlany jest pan Tomasz Leń, a prace budowlane będzie wykonywała Firma FAS – BUD z Żelazówki. Koszt prac budowlanych na rok 2017, (stan surowy oraz zagospodarowanie) wynosi 372 186,10 zł brutto (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć tysięcy 10/100 zł brutto).

Zaczynamy realizację najważniejszej inwestycji w naszej wiosce! Tylko dzięki wsparciu Ministra Kultury, Burmistrza Dukli oraz P.T. Mieszkańców Łęk Dukielskich, możemy zrealizować nasze wspólne marzenia o Wielofunkcyjnym Centrum Kultury, które powstanie na terenie Kółka Rolniczego.

Chcemy, aby ta przestrzeń publiczna, będąca centrum Łęk Dukielskich, służyła całemu społeczeństwu naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że miejsce to nabierze pięknego i estetycznego wyglądu, a mieszkańcy Łęk spędzać będą tutaj wyjątkowe chwile.

W Centrum prowadzona będzie działalność kulturalna i historyczna służąca do kultywowania tradycji i zwyczajów naszej Małej Ojczyzny. W nowych budynkach Kółka Rolniczego zostanie umieszczona między innymi Izba Pamięci, a w niej spora kolekcja narzędzi ogrodniczych i gospodarstwa domowego używanego w ubiegłym stuleciu, dokumentów, a także starych fotografii, które zebrało Stowarzyszenie „Jedność”. Mamy nadzieję, że dla młodszego pokolenia będzie to ciekawa lekacja historii naszej miejscowości.

Tutaj też będą propagowane produkty regionalne, m.in. „bandurzak”, który został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądźcie z nami i wspierajcie nas, bo dzięki intensywnej współpracy dokonamy wielkiego dzieła.

Katarzyna Reczkowska-Buryła

Rzeczniczka Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *