Ratujmy dwór w Kobylanach – symbol Klucza Kobylańskiego, pierwszej ordynacji w Polsce

APEL

Ratujmy dwór w Kobylanach – symbol Klucza Kobylańskiego, pierwszej ordynacji w Polsce

My, potomkowie chłopów pańszczyźnianych, czynszowych i wolnych, kmieci, zagrodników i chałupników, szlachty chodaczkowej i schłopiałej, wspólnie z potomkami kobylańskich dziedziców apelujemy o podjęcie i wsparcie działań zmierzających do uratowania osiemnastowiecznego zabytku, jakim jest zniszczony w pożarze budynek dworski w Kobylanach.

Postulujemy, aby założyć fundację, która zajmie się pozyskiwaniem środków na odkupienie zgliszczy i na odbudowę budynku dworskiego. Odbudowany budynek mógłby się stać siedzibą Muzeum Klucza Kobylańskiego, pierwszej ordynacji w Polsce. Bo to w tym miejscu – od 1366 roku do drugiej wojny światowej – była siedziba właścicieli naszych miejscowości, które razem tworzyły Klucz Kobylański. W jego skład wchodziły: Kobylany, Chyrowa, Draganowa, Dukla, Głojsce, Iwla, Łęki, Makowiska, Mszana, Nadole, Sadki Sulistrowa. Kobylany były wtedy ważniejsze od Dukli. Stąd wywodzili się słynni rycerze i dworzanie, którzy nosili nazwisko Kobylańscy.

Tragedia, jaka spotkała ten symbol Klucza Kobylańskiego, jest naszą wspólną tragedią. Ratujmy od zapomnienia i przekażmy następnym pokoleniom historię naszych wsi. Kultura szlachecka jest naszym dobrem wspólnym. Ukształtowała zwyczaje i normy, które mogą być dzisiaj drogowskazem dla nas wszystkich.

Nasz apel kierujemy przede wszystkim do pana Jana Samborowskiego – sołtysa Kobylan, do Rady Sołeckiej tej miejscowości, do parafii w Kobylanach i do pana Grzegorza Węgrzynowskiego – wójta gminy Chorkówka. To w Państwa rękach jest przyszłość tego miejsca.

Apelujemy do konserwatora zabytków, aby wymógł pilne zabezpieczenie domu, który przy obecnych opadach śniegu niszczeje jeszcze bardziej.

Apelujemy do władz powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego, jak i do wszystkich, którym bliska jest historia, a w szczególności historia tego zakątka Polski. Uratujmy wspólnie ten symbol Klucza Kobylańskiego.

Sygnatariusze – inicjatorzy apelu:

Jacek Jóżef Bożętka (Krosno);

Jolanta van Grieken-Barylanka (Haga);

Mateusz Więcek (Kraków);

Marek Widurek (Draganowa);

Tomasz Węgrzyn (Łęki Dukielskie);

Stanisław Frej (Krosno);

Witold Romanowski (Kraków);

Wojciech Pasterkiewicz (Łęki Dukielskie)

Jacek Koszczan (Dukla);

Tadeusz Łopatkiewicz (Krosno);

Konrad Borek (Kraków);

Wiktor Więcek (Krosno);

Marek Klara (Targowiska);

Dorota Czaja (Łęki Dukielskie);

Jolanta Czartoryska (Rzeszów);

Beata Węgrzyn (Łęki Dukielskie);

Monika Węgrzyn (Krosno);

Paweł Brzózka (Kraków);

Kaj Małachowski (Warszawa);

Szymon JaJakubowski (Rzeszów);

Cezary Krawczyk (Warszawa);

Roman Jagiełło (Łęki Dukielskie)

Piotr Nawrocki (Strzelce Opolskie);

Joachim Popek (Rzeszów)

Mirka Widurek (Draganowa)

Karol Sulimirski (Georgia USA)

Osoby zainteresowane podpisaniem Apelu zapraszamy o przesłanie swojego nazwiska i miejsca zamieszkania mailem poprzez stronę: KlInO apel (klucz-kobylanski.pl)   Lub przez Facebooka na profilu: Klucz-Kobylański: https://www.facebook.com/Klucz-Kobyla%C5%84ski-100429335408587

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Inicjatywa Obywatelska Klucz-Kobylański
Kobylany w Powiecie Krośnieńskim
Tel.: +481343171762
Faks: +48134317162
Internet: kluczkobylanski@op.pl

 

 

 

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich będzie profesjonalną instytucją

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich przekształci się w profesjonalną instytucję, która będzie efektywniej działać na rzecz swojej społeczności i obywateli. Umożliwi to projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na zinstytucjonalizowanie swojej pracy Kółko Rolnicze z Łęk Dukielskich pozyskało aż 700 tysięcy złotych. To najwyższa kwota dofinansowania, którą można było otrzymać w ramach Konkursu PROO-1a Edycja 2020. Wkład własny nie był wymagany.

Więcej dobrych wiadomości na stronie:

http://kolkorolniczeleki.dukla.pl/kolko-rolnicze-w-lekach-dukielskich-bedzie-profesjonalna-instytucja/?fbclid=IwAR3FoDUnEXvVIdKgnp4pkc0Sb0SUGObBZe_pdikFBx-cIsHSy_u-7QAXYU4

 

Kto mieszkał w Łękach w 1785 roku? Dowiemy się z „Indeksu Nowaka”

Jest w tym Indeksie i Białogłowicz i Zborowski, jest Cypara i Wierdak, jest Chomentowski, Czaja, Gniady, Jastrzębski, Kołacz, Kozielec, Krężałek, Nawrocki, Soliński, Więcek, Węgrzyn. Kto jeszcze z naszych przodków mieszkał w Łękach w 1785 roku? Pod jakim numerem domu? I czy wiemy ile domów było wtedy w Łękach?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziemy w wydanym niedawno Indeksie właścicieli i użytkowników nieruchomości Cyrkułu Dukielskiego z końca XVIII wieku. Autorem tej monumentalnej pracy jest historyk Daniel Krzysztof Nowak, który opracował Indeks na podstawie tzw. Metryki Józefińskiej. A wydawcą jest zasłużone w regionie Wydawnictwo RUTHENUS w Krośnie.

Każdy, komu bliskie są badania genealogiczne, nie może przejść obok tej książki obojętnie.

Indeks właścicieli i użytkowników nieruchomości cyrkułu dukielskiego w latach 1785-1789 na podstawie Metryki Józefińskiej. Tom 1. Miejscowości Cyrkułu dukielskiego A-Ł zawiera ponad 15 tysięcy nazwisk (dokładnie 15 205). Ale uwaga: jak mówi sam tytuł ksiażki, to spis tylko tych mieszkańców, którzy byli albo właścicielami gruntów lub ich użytkownikami. Czytaj dalej

Było… nie minęło Bez przedawnienia, bez przebaczenia

Bardzo ciekawy film, trzymający w napięciu, o poszukiwaniu śladów zabójstwa Antoniego Żubryda (żołnierza NSZ) i jego żony.

Do zbrodni doszło 24 października 1946 roku w Malinówce. W filmie występują łęczanie: panowie Leszek Wilk, współtwórca Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, archeolog dr Wojciech Pasterkiewicz i Wojciech Węgrzyn.

Poszukiwacze wybierają się na miejsce zbrodni z pewną tezą, ale to co znaleźli na miejscu bardzo ich zaskoczyło. Czy to co znaleźli umożliwi rewizję wyroku?

Dodamy jeszcze, że zabójca małżeństwa Żubrydów Jerzy Vaulin (już nie żyje) ukrywał się podczas wojny w Kobylanach i w Łękach. Cały czas utrzymywał, że działał w obronie własnej. red./

https://vod.tvp.pl/video/bylo-nie-minelo,bez-przedawnienia-bez-przebaczenia,44527390?fbclid=IwAR2UKYOxfiuTjvTrNBT5lSTyonUShFHHlbwuajVWS4_VJuw74MpxelNNA2c

 

Zdrada stanu w Łękach i w Kobylanach! Przyczynek do genezy ruchu ludowego w Galicji

Jak sukces ślusarza z Dukli zmotywował władze Łęk i Kobylan pod koniec XIX wieku do niekonwencjonalnego działania w sporze o serwituty i doprowadził do międzynarodowego skandalu!

           Zdrada stanu w Łękach i w Kobylanach!                 Przyczynek do genezy ruchu ludowego w Galicji

Wiosną 1881 roku Namiestnictwo we Lwowie usunęło z urzędu wójtów i radnych z Łęk i Kobylan, a w Łękach dodatkowo rozwiązano Radę Gminną. Oskarżono ich o zdradę stanu, awanturnictwo i krnąbrność wobec rządowych poleceń. A oni od 40 lat bezskutecznie walczyli o prawo do pozyskiwania w dworskim lesie drzewa na opał, na budulec, na gospodarskie sprzęty. Zdeterminowani poddani Jego Cesarskiej Mości w Wiedniu napisali w końcu petycję do … rosyjskiego cara. Ta nietypowa, odważna i ostentacyjna manifestacja naszych przodków wywołała konsternację, odbiła się szerokim echem w prasie w całej Galicji i doprowadziła do międzynarodowego skandalu. Zwróciła jednak uwagę na sytuację społeczną polskiej wsi i była zalążkiem oddolnego kształtowania się ruchu ludowego w Galicji. To wyjaśnia, dlaczego ruch ten był tak silny w naszych Łękach!

Czytaj dalej

Skrzypaczka Ela Węgrzyn: od Władysława Wierdaka z Kobylan po małą Antosię z Łęk Dukielskich

Od Władysława Wierdaka z Kobylan po małą Antosię Gac z Łęk Dukielskich! A pomiędzy nimi wspaniała nasza skrzypaczka Ela Węgrzyn, dzięki której gra na skrzypcach sprawia dzieciom przyjemność i je wszechstronnie rozwija.

Ela Węgrzyn uczy małą Antosię Gac gry na skrzypcach metodą Suzuki w ogrodzie u mamy Eli, Marii Węgrzyn w Łękach Dukielskich. Fot. Renata Machnik.

Czytaj dalej

Włodarze Łęk – coraz więcej nazwisk na liście

Współpracujący z nami historycy znowu dodali nowe nazwisko na listę znanych nam łęckich sołtysów/wójtów. Dokument, który odnaleziono w archiwum we Lwowie, potwierdza, że w roku 1868 naczelnikiem gminy Łęki był Fabian Chomentowski. Dokument z jego nazwiskiem opieczętowano taką oto pieczątką gminy:

Rok wcześniej naczelnikiem był Tobiasz Chomentowski. Nie wykluczone, że jest to ta sama osoba, ale dopóki nie potwierdzą tego dokumenty przyjmujemy, że Fabian i Tobiasz to dwie różne osoby. Mamy nadzieję, że powoli lista nam się wypełni, bo dokumentów do przeczytania jest wciąż sporo. Niedawno dodaliśmy nazwisko Tomasza Nawrockiego, jako gospodarza Łęk w 1859 roku. Wcześniej naszą listę wójtów i sołtysów w XIX wieku otwierał Szymon Soliński. Kolejny dokument, już z 1872 roku, podpisany został przez wójta Tomasza Nawrockiego. Wpisujemy więc i jego na listę, którą oczywiście będziemy aktualizować, zaznaczając dodane nazwiska.

Ale przypominamy, że pierwszym znanym nam sołtysem/ wójtem w Łękach był Wojciech Zborowski. To jego wymienia dokument zawierający opis granic wsi w Metryce Jozefińskiej z 1787 roku. Niestety, ale nie znamy włodarzy Łęk aż do aż do połowy XIX wieku. Natomiast w wieku XIX wójtami w Łękach byli:

W roku 1859 – Tomasz Nawrocki

W roku 1861 – Szymon Soliński:
W roku 1867 – Tobiasz Chomentowski:

W roku 1868 – Fabian Chomentowski 

W roku 1872 – Tomasz Nawrocki

W 1879 roku – Stanisław Bocheński:

Wójtami, naczelnikami Gminy Łęki, sołtysami byli:
do 1908 r. Antoni Czajkowski;
1908-1922 Szymon Soliński; 14 lat
1922-1928 Andrzej Zborowski; 6 lat
1928-1936 Franciszek Jastrzębski. 8 lat
1936-1945 Józef Kołacz; 9 lat
1945-46 Jan Zajdel; 1 rok
1946-1953 Paweł Nawrocki; 7 lat
1953-1957 Andrzej Gniady; 4 lata
1957-1961 Paweł Nawrocki; 4 lata (razem 11)
1961-1984 Eugeniusz Gniady; 21 lat
1984-1999 Roman Kasprzyk; 15 lat
1999-2005 Jan Krężałek; 6 lat
2005-2019 Tomasz Węgrzyn 14 lat
2019 – ? Małgorzata Tomkiewicz

 red.

Czytaj dalej