W miejscu baraków Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich stanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia!

   Drodzy Mieszkańcy Łęk Dukielskich!

Zarząd „Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich” serdecznie zaprasza mieszkańców Łęk Dukielskich na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę „Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”, które odbędzie się 24 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 na placu Kółka Rolniczego.

Uroczystość została objęta patronatem TVP3 Rzeszów, Radia Rzeszów oraz „Nowego Podkarpacia”.

Łęki Dukielskie odwiedzi wówczas wielu zaproszonych gości i byłoby niezmiernie miło, gdyby społeczność łęcka towarzyszyła tak ważnej uroczystości. Po zakończonych uroczystościach, wieczorem, zgodnie z ludową tradycją zostanie zapalone wielkie sobótkowe ognisko, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich pleść będą wianki dla dziewcząt. W starej pieśni ludowej na Podkarpaciu śpiewano, że Kto na sobótce nie będzie, Główka go boleć wciąż będzie”.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

„Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze”

Zarząd Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich pragnie poinformować wszystkich mieszkańców i miłośników naszej miejscowości, że w miejscu dawnych baraków Kółka Rolniczego stanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia. Stowarzyszenie Kółko Rolnicze otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na rewitalizację placu Kółka w wysokości 231 000,00 zł. Projekt pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” kosztować będzie w sumie ponad 2 mln zł.

Autorem i koordynatorem projektu jest Dorota Chilik. Dokumentację projektową dla powyższej inwestycji przygotowało ARCHIT-STUDIO Święciński Architekci. Projektem zarządzają Małgorzata Tomkiewicz, Joanna Reczkowska, Katarzyna Reczkowska-Buryła i Piotr Węgrzyn.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podjęta 27 kwietnia 2017 roku. O tym, że nasz wniosek pn. „Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich – Stowarzyszenie Kółko Rolnicze” został pozytywnie rozpatrzony przez pana ministra zostaliśmy poinformowani 11 maja przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze w tym roku 2017 r. planujemy wykonać pierwszy etap budowy. Ze względów architektonicznych i kosztowych projekt jest rozłożony na 3 lata. Naszym partnerem w realizacji inwestycji jest Gmina Dukla z panem burmistrzem Andrzejem Bytnarem na czele oraz lokalne organizacje, sponsorzy i mieszkańcy wsi.

Osobą pełniącą nadzór budowlany jest pan Tomasz Leń, a prace budowlane będzie wykonywała Firma FAS – BUD z Żelazówki. Koszt I etapu prac budowlanych na rok 2017, (stan surowy oraz zagospodarowanie) wynosi 372 186,10 zł brutto (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć tysięcy 10/100 zł brutto).

Zaczynamy realizację najważniejszej inwestycji w naszej wiosce! Tylko dzięki wsparciu Ministra Kultury, Burmistrza Dukli oraz P.T. Mieszkańców Łęk Dukielskich, możemy zrealizować nasze wspólne marzenia o Wielofunkcyjnym Centrum Kultury, które powstanie na terenie Kółka Rolniczego.

Chcemy, aby ta przestrzeń publiczna, będąca centrum Łęk Dukielskich, służyła całemu społeczeństwu naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że miejsce to nabierze pięknego i estetycznego wyglądu, a mieszkańcy Łęk spędzać będą tutaj wyjątkowe chwile.

W Centrum prowadzona będzie działalność kulturalna i historyczna służąca do kultywowania tradycji i zwyczajów naszej Małej Ojczyzny. W nowych budynkach Kółka Rolniczego zostanie umieszczona między innymi Izba Pamięci, a w niej spora kolekcja narzędzi ogrodniczych i gospodarstwa domowego używanego w ubiegłym stuleciu, dokumentów, a także starych fotografii, które zebrało Stowarzyszenie „Jedność”. Mamy nadzieję, że dla młodszego pokolenia będzie to ciekawa lekacja historii naszej miejscowości.

Tutaj też będą propagowane produkty regionalne, m.in. „bandurzak”, który został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bądźcie z nami i wspierajcie nas, bo dzięki intensywnej współpracy dokonamy wielkiego dzieła.

Katarzyna Reczkowska-Buryła

Rzeczniczka Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich

 

 

Lokacja Łęk Dukielskich i Kobylan w świetle badań naukowych

Najwcześniejsze znane dokumenty dla Łęk Dukielskich i Kobylan, pochodzą z XIV wieku. Jak ten z 1366 roku, spisany na pergaminie, którego oryginał przechowuje Ossolineum. O tym, że w tym wieku te miejscowości już istniały, mówią także dokumenty o których wspomniano w wiekach późniejszych. Na przykład ten, który król Kazimierz Wielki wydał prawie 660 lat temu, spisany 22 sierpnia 1358 roku w Krakowie na pergaminie, a który jest królewskim zezwoleniem na lokowanie na prawie niemieckim wsi Kobylany i przyległych miejscowości. To ważna data, ponieważ wskazuje, że wtedy rozpoczął się proces kształtowania się nowoczesnej wsi, z sołtysem i tradycyjnymi łanami, centrum, kościołem, karczmą i młynem. Albo ten z 1364 roku, który po raz pierwszy podaje nazwę Łęk. – Są to najstarsze uchwytne źródłowo informacje o kluczu kobylańskim i tym samym o wsi Łęki – mówi historyk dr Andrzej Marzec. Ten znany i ceniony mediewista, nawiązując do mojego artykułu, odniósł się do problemu ważnych dat dla Łęk Dukielskich, jak i całego klucza kobylańskiego w wywiadzie zatytułowanym „Snucie hipotez musi mieć swoje granice”, który dostępny jest poniżej lub na stronie: http://lekidukielskiedukla.pl/?p=2302

Lokacja Łęk Dukielskich i Kobylan w świetle badań naukowych

Ten tekst napisałam dla Przyjaciół, Znajomych i wszystkich tych, którzy pytali mnie, jak to jest z naszymi jubileuszami: 750-leciem Kobylan i 650-leciem lokacji Łęk Dukielskich. Sprawdziłam więc, co mówią o tym dokumenty. Zapytałam też o to historyków. Odpowiedzi udzielili mi: pan Wiesław Filipczyk, kierownik Oddziału I Archiwum Narodowego w Krakowie (na Wawelu). I pan Andrzej Marzec, doktor nauk humanistycznych, historyk, mediewista, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W badaniach pomógł mi też … matematyk, pan Marek Widurek z Draganowej, zafascynowany historią klucza kobylańskiego w średniowieczu. Oto efekt mojego historycznego śledztwa:

22 sierpnia 1358 roku król Kazimierz Wielki wydał zbiorowy dokument, którym nadawał właścicielowi Kobylan i przyległych miejscowości prawo do lokacji na prawie niemieckim. Ale mamy pecha. Mimo że zachowało się około 1000 dokumentów wydanych przez tego króla, to nie zachował się oryginał ważnego dla nas powyższego dokumentu. Nie znamy także jego kopii. Ale o tym, że taki dokument lokacyjny dla Kobylan i przyległych miejscowości został przez króla Kazimierza Wielkiego wydany mówią inne dokumenty. Jakie? Czytaj dalej

Snucie hipotez musi mieć swoje granice

O historycznie udokumentowanych datach, historii klucza kobylańskiego i Łęk Dukielskich mówi doktor nauk humanistycznych 

Andrzej Marzec

historyk, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który specjalizuje się w historii społeczno-politycznej późnośredniowiecznej Polski. Rozmowa nawiązuje do tekstu „Lokacja Łęk Dukielskich i Kobylan w świetle badań historycznych”, który jest dostępny na stronie: http://lekidukielskiedukla.pl/?p=2250

Czytaj dalej

Nagroda i odznaczenie dla Henryka Kyca

Miło nam poinformować, że wśród osób aktywnych w sferze kultury, działaczy i twórców ludowych, nagrodzonych w tym roku przez Starostę Krośnieńskiego, jest pan Henryk Kyc, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego „Jedność” w Łękach Dukielskich. Starosta przyznał nagrodę panu Henrykowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Czytaj dalej

Gniady, Kołacz, Leśniak, Smolak, Soliński, Szwast, Wiencek i Zborowski – już mieszkali w Łękach 300 lat temu!

– Fragment większej całości-

To najstarsze udokumentowane nazwiska, które występują w Łękach Dukielskich także dzisiaj. O tym, że Gniady, Kołacz, Leśniak, Smolak, Soliński, Szwast, Wiencek (dzisiaj Więcek) i Zborowski mieszkali w Łękach 300 lat temu czytamy w dokumencie z 1719 roku, który jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na podstawie tego nieznanego dotąd dokumentu możemy po raz pierwszy opublikować, kto jeszcze mieszkał w Łękach prawie 300 lat temu. Czytaj dalej