Dwa lata minęło. Co zrobiliśmy, co chcemy jeszcze zrobić?

Sprawozdanie z dwuletniej działalności Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich. Zarząd Koła podsumował dotychczasową działalność Koła na spotkaniu, które odbyło się w Łękach 29 października 2015 roku. Teraz udostępniamy tekst on-line.

 1. Założyliśmy własną stronę internetową  www.lekidukielskie.com.pl na której na bieżąco informujemy o poczynaniach naszego Koła.
 2. Zorganizowaliśmy konkurs „Młodzi dla Historii Łęk Dukielskich: DZIEJE MOJEJ RODZINY WE WSPOMNIENIACH, DOKUMENTACH, FOTOGRAFII; Dzięki temu rozesłaliśmy wici do rodzin w Łękach, jak i osób wywodzących się z Łęk z prośbą o odszukanie starych dokumentów i fotografii; Znaleźliśmy sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla wyróżnionych /Barbara Czajkowska-Gołąb, Burmistrz MiG Dukla, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie oraz środki własne/.
 3. Wydaliśmy okolicznościowe jubileuszowe pocztówki;  – wysłaliśmy pocztówki na wskazane adresy wraz z listem informacyjnym do Łęczan i sympatyków zamieszkałych w kraju jak i zagranicą;  – rozprowadziliśmy pocztówki wśród mieszkańców i osób sympatyzujących;
 4. ARCHIWA: Mieliśmy zaprosić do Polski dyrektor Archiwum Lwowskiego, od której spodziewaliśmy się uzyskać informacje o najstarszych zapiskach dotyczących naszej miejscowości; Jednak ten sposób pozyskania archiwów okazał się trudny do zrealizowania przede wszystkim ze względu na sytuację na Ukrainie. Ten cel na szczęście udało się nam zrealizować dzięki Pawłowi Młodnickiemu – „Pamięć bliskich” ze Lwowa, który odszukał nam wiele ważnych dla Łęk dokumentów, w tym katastry austriackie i fasjes. A oto pozyskane dokumenty: – Metryka Józefińska Lwów;  Metryka Franciszkańska Lwów; Szkice Polowe Arch. Państwowe Przemyśl; Fasjes Lwów; Skan mapy Arch. Narodowe Kraków.  Pozyskaliśmy także nieodpłatnie dokumenty z Archiwum Archidiecezji w Przemyślu poprzez ks. Zdzisława Babiarza. Odszukanie dokumentów dotyczących naszej miejscowości, które znajdują się w polskich  archiwach nie jest zakończone, ale to jest praca na następne 650 lat. Zebrane zdjęcia i dokumenty będziemy archiwizować i wykorzystywać przy okazji jubileuszu i dla celów historycznych;
 5. Opracowaliśmy logo jubileuszowe, które nieodplatnie wykonał Piotr Białogłowicz;
 6. Kupiliśmy i przywieźliśmy kamienie na dwa obeliski – historyczny i wojenny. Obydwa są złożone na placu Kółka Rolniczego.
 7. Wydaliśmy kalendarzyk okolicznościowy na 2016 r. z logo Koła.
 8. Wspomagaliśmy Koło Gospodyń Wiejskich doprowadzając do otrzymania przez nie cyrtyfikatu na produkt regionalny ‘’BANDURZAK’’.
 9. Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 90-tej rocznicy powstania Parafii Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich organizowanych pod przewodnictwem Ks.  Proboszcza Romana Jagiełłę dokładając swoja cegiełkę do wyposażenia Izby Muzealnej przy  Parafii.
 10. Wspólnie ze Stow.’’Jedność’’ i Zespołem Szkół w Łękach byliśmy współgospodarzami ‘’42. Spotkania na Rodzinnej Ziemi’’ organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w dniu 19 września 2015 roku. W spotkaniu wzięło udział 100 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe, społeczno-kulturalne, regionalne. Sporą grupę stanowili przedstawiciele nauki i szkolnictwa z terenu kraju.
 11. Przeprowadziliśmy badania archeologiczne na terenie Łęk – wyniki zostaną opracowane przez dra Wojtka Pasterkiewicza. Dużą pomoc uzyskaliśmy w tym zakresie od Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Franciszka Tereszkiewicza i pracowników naukowych wraz ze studentami, między innymi wypożyczono nam niezbędny sprzęt /georadar/ oraz zobowiązano się do pomocy przy  opracowaniu dokumentacji badawczej. Na szczególne podziękowania zasłużyły następujące osoby: dr inż. Bernadeta Rajchel, kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska PWSZ w Krośnie; archeolog dr Wojciech Pasterkiewicz i Paweł Fekner.
 12. Zleciliśmy wykonanie okolicznościowych toreb upominkowych w 2-ch rozmiarach z napisem 650-lat Łęk Dukielskich, które są dostępne w Zarządzie Koła.
 13. Byliśmy organizatorami spotkania z cyklu ‘’Spotkania z Historią’’, dokumentując postać Łęczanina – lotnika Władysława Kordysia. Postać lotnika z Łęk przedstawił pan Lesławi Wilk.

A oto co jeszcze chcielibyśmy zrealizować w kolejnych miesiącach:

 1. Przygotować wydawnictwo fotograficzne, obejmujące okres od najstarszych fotografii do lat współczesnych.
 2. Zorganizować wystawę artysty malarza profesora Stanisława Białogłowicza, wywodzącego się z Łęk Dukielskich – jest to w fazie przygotowań na sierpień 2016 r.
 3. Zorganizować Plener Malarski, który pozwoli zapisać na trwale obecny obraz Łęk Dukielskich dla następnych pokoleń;
 4. Zorganizować wystawę fotograficzną pod roboczym tytułem ‘’Łęki Wczoraj i Dziś’’.
 5. Odsłonić Pamiątkowy Obelisk;
 6. Wydać monografię Łęk Dukielskich pod redakcją Henryka Kyca;
 7. Opracować materiały do wydania Pierwszego Rocznika Historycznego Łęk, najwcześniej 2017 r.
 8. Zorganizować spotkania z „ciekawymi” łęczanami rozsianymi po kraju, jak i za granicą oraz innymi osobami, które zechcą podzielić się swą wiedzą z naszą społecznością i o naszej miejscowości.
 9. Pokazać drzewo genealogiczne łęckich rodzin według opracowania Pawła Kołacza z Torunia, historyka archiwisty;
 10. Opracować listy łęczan – emigrantów na przestrzeni wieków.
 11. Opracować listy „Borysławiaków”.
 12. Opracować pełną listę poległych i zaginionych podczas I i II wojny światowej (część już mamy).
 13. Zorganizować Wielki Jubileuszowy Zjazd Łęczan, który odbyłby się w sobotę, 28 sierpnia 2016 roku, niemal dokładnie w 650 rocznicę pierwszej oficjalnej wzmianki o naszej miejscowości.

Zarząd Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich

Łęki Dukielskie, 26 października 2015 roku. Przypominamy, że Koło założyliśmy 20 października 2013 roku. Więcej o tym można przeczytać na stronie: http://lekidukielskiedukla.pl/?p=177

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *