Konkurs

A P E L Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich

Drodzy Przyjaciele,

Z inicjatywy członków Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich w związku z obchodami w sierpniu 2016 roku 650-tej rocznicy uznania w dokumentach archiwalnych miejscowości Łęki, jako początek jej istnienia, zrodziła się inicjatywa ogłoszenia konkursu pod nazwą „Młodzi dla historii Łęk Dukielskich – dzieje łęckich rodzin we wspomnieniach, dokumentach, fotografii”.

Chcemy nią wywołać zainteresowanie wszystkich, którym dzieje Łęk i miejscowości przyległych, rodów łęckich, życie naszych przodków nie jest obojętne, a przede wszystkim ocalić od zapomnienia to co jeszcze zostało w postaci zapisów, fotografii, dokumentów, wspomnień, rzeczy.

Treści konkursu są adresowane do mieszkańców Łęk nie tylko ludzi młodych, jak i osób które z Łękami były związane rodzinnie, z sympatii czy wszystkich innych, którym te tereny nie są obce i z uznaniem odnoszą się do ich mieszkańców tak  obecnie, jak i odnosili się w przeszłości.

Jesteśmy przekonani, że w naszych domach, domach naszych krewnych, dziadków, znajomych, sąsiadów może pozostawać wiele bardzo cennych pamiątek, zapisków, fotografii, które mogą stanowić bogaty zbiór materiałów mówiący o życiu, pracy, kulturze naszych przodków. Postarajmy się o ich ukazanie, udostępnienie wszystkim, którzy wyrażają zainteresowanie tak by pozostawić następnym pokoleniom możliwie, jak największą wiedzę o naszych przodkach, a tym samym i o sobie.

Włączmy się wszyscy w to dzieło –  szukajmy historii.

Plon tych prac zostanie udokumentowany i wystawiony na okolicznościowych wystawach, a autorzy najciekawszych z nich będą nagrodzeni. Zgromadzone materiały wykorzystane zostaną w wydawnictwach, by z ich treścią mogło zapoznać się jak największe grono zainteresowanych.

Niech po tych  działaniach pozostanie trwały ślad upamiętniający godnie rocznicę Łęk i jej mieszkańców.

Regulamin konkursu historycznego „Młodzi dla historii Łęk Dukielskich – dzieje łęckich rodzin we wspomnieniach, dokumentach, fotografii” zamieszczamy poniżej.

Maciej Zborowski, Lesław Wilk

 

Regulamin konkursu historycznego „Młodzi dla historii Łęk Dukielskich – dzieje łęckich rodzin we wspomnieniach, dokumentach, fotografiach”

1.Cel konkursu

Celem konkursu jest odszukanie i opisanie najstarszych dokumentów, fotografii i wspomnień dotyczących Łęk Dukielskich i regionu, a także przedstawienie na przykładzie rodzin o łęckich korzeniach o wniesionym wkładzie mieszkańców, jak i społeczności w działalność niepodległościową w latach 1914–1945, na podstawie których będzie można odtworzyć historię naszej miejscowości, jak i codzienne życie naszych przodków. Konkurs obejmuje okres od czasów najdawniejszych do lat 50-tych XX wieku.

2. Kto może wziąć udział

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania, a w szczególności dzieci i młodzież z Łęk Dukielskich. Mile widziany jest udział Łęczan i ich potomków rozsianych po świecie. Prace mogą mieć charakter indywidualny, jak i zespołowy.

3. Ocena

Prace oceni i nagrody przyzna 5 osobowa Kapituła Konkursowa. Skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronie internetowej Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich.

4. Nagrody konkursowe

Fundatorami nagród rzeczowych są Burmistrz Miasta i Gminy Dukla, Koło Miłośników Historii Łęk Dukielskich, instytucje i osoby fizyczne.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

– w pierwszej kategorii  (I Kategoria) nagrody zostaną przyznane za prace najlepiej udokumentowane i ciekawie opisane. Uczestnicy konkursu muszą udokumentować i opisać lub przedstawić na fotografiach dzieje przodków, wywodzących się z Łęk Dukielskich lub wciąż tu mieszkających.

– w drugiej kategorii (II Kategoria) nagrodę specjalną otrzyma osoba, która przedstawi w swojej pracy dokumenty, uznane za najstarsze spośród wszystkich dokumentów dotyczących Łęk Dukielskich, jakie do tej pory udało się odnaleźć tak w archiwach państwowych, jak i prywatnych.

5. Termin składania prac

Prace na konkurs mogą być przesyłane w formie pisemnej lub albumowej, tak w wersji papierowej, jak i na nośnikach elektronicznych. Termin składania prac do 15 grudnia 2014 roku. Prace powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, podpisane, z podaniem aktualnego adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.

Prace konkursowe należy przekazać bezpośrednio Pani Beacie Węgrzyn – nauczycielowi historii w Zespole Szkół  Publicznych Łękach Dukielskich, lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Publicznych 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

Im. Jana Pawła II 

w Łękach Dukielskich 

38-456 Łęki Dukielskie 74

Konkurs historyczny

Mgr Beata Węgrzyn

6. Rozstrzygnięcie konkursu

Kapituła Konkursowa dokona oceny prac i wskaże prace nagrodzone do 17 stycznia 2015 r. Ogłoszenie wyników konkursowych będzie opublikowane na stronie internetowej Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich, a wręczenie nagród nastąpi w miesiącu lutym 2015.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.lekidukielskiedukla.pl  Niektóre mogą zostać także włączone do monografii Łęk Dukielskich, przygotowywanej pod redakcją Henryka Kyca.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *