Pomóżmy Oli

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy wzruszający list z wielką prośbą, o pomoc dla Oli.

Ola RyczakOla Ryczak, mieszkanka Łęk Dukielskich, miała pod koniec sierpnia poważny wypadek samochodowy. Przez kilka tygodni była w śpiączce. Obecnie przebywa w szpitalu w Rzeszowie. Jest przytomna, ale na nowo uczy się żyć. Potrzebna jest rehabilitacja na powrót do zdrowia. Niestety, to co daje NFZ jest niewielką kroplą tego, co potrzeba Oli. Ola jest bardzo grzeczną, uczynną i miłą dziewczyną. Zawsze chętnie pomagała innym i udzielała się w szkole w różnych spotkaniach, pięknie recytowała wiersze.  Ma 17 lat i całe życie przed sobą. Pomóżmy Oli, bo tak naprawdę człowiek jest tyle wart ile pomoże drugiemu człowiekowi w potrzebie. Nadmienię, że Ola jest córką Wioli Kubal i Piotra Ryczaka z Łęk Dukielskich. Proszę wyrazić zgodę na opublikowanie na „stronie Miłośników Historii Łęk Dukielskich”, sytuacji Oli i jej zdjęcia. Może znajdą się ludzie, którzy będą chętni wspomóc finansowo Olę na jej rehabilitację, choć małą kwotą. Nr konta, które podam jest nr-m konta jej ojca, Piotra Ryczaka: PKO BP 83 1020 2964 0000 6502 0030 4550 z dopiskiem „Dla OLI”KOD SWIFT BPKOPLPW. Przesyłam zdjęcie Oli.

Ola Ryczak, inhabitant of Łęki Dukielskie had a serious car accident at the end of August. She was in a coma for a few weeks. She currently is in a hospital in Rzeszow. She regained consciousness but she is learning how to live from scratch. She needs rehabilitation to recover. Unfortunately, what she gets from NFZ is an extremely small portion of what Ola needs. Ola is a very nice, helpful and polite girl. She has always eagerly helped others and took active part in various meetings at school, she recited beautifully. She is 17 and has her whole life in front of her. Let’s help Ola as in fact a person is worth as much as they would help another person in need. I will mention that Ola is the daughter of Wiola Kubal and Piotr Ryczak from Łęki Dukielskie. Please allow publishing Ola’s situation and photo on the website of ‚those who love the history of Łęki Dukielskie’. Maybe there will be people who would like to financially support Ola’s rehabilitation, even with a small amount. The below account number is Ola’s father, Piotr Ryczak’s, account number: PKO BP 83 1020 2964 0000 6502 0030 4550 with a note ‚Dla OLI’. SWIFT CODE BPKOPLPW. I am sending over Ola’s photo.

Imię i Nazwisko do wiadomości Redakcji

Dziękujemy za wrażliwość i oczywiście publikujemy ten piękny list z prośbą o pomoc dla Oli. Życzymy Oli szybkiego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że wiele osób rozsianych po całym świecie – miłośników historii Łęk Dukielskich – wspomoże leczenie Oli. Przypominamy tylko, że Ola pochodzi z tych Ryczaków, których mają w swojej rodzinie także potomkowie Michała Obory Zborowskiego i jego żony Reginy z Ryczaków (z Sulistrowej). Spokrewniona jest też z Kubaszczykami, Solińskimi, Jaraczami. A od strony mamy jej przodkami byli od wieków związani z Łękami: Chomentowscy, Węgrzynowie i także Solińscy.

Podobną akcję pomocy dla Oli zainicjowali także jej koledzy na Facabooku: https://www.facebook.com/events/1566401736914676/?fref=ts

Zarząd Koła Miłosników Historii Łęk Dukielskich

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *