Gizela Konieczna uczyła najdłużej w Miejscu Piastowym, ale wcześniej była nauczycielką w Łękach i w Tylawie

Śp. Gizela Konieczna, długoletnia wychowawczyni i nauczycielka w Miejscu Piastowym, będzie miała odnowiony grobowiec, który znajduje się na cmentarzu w Krośnie. Renowacji podjęli się Miłośnicy Historii Miejsca Piastowego, którzy zwrócili się z apelem o finansowe wsparcie. Przewidywany koszt robót remontowych wyniesie około 12 tys. zł. Santander Bank Polska S.A. – Nr: 02 1090 2590 0000 0001 4995 8469 – Z dopiskiem: Grobowiec

A my dołączamy do apelu i prosimy o wsparcie  mieszkańców Łęk Dukielskich i Tylawy, bo p. Konieczna uczyła przed wojną także w tych miejscowościach. Jej uczniowie już nie żyją, ale pamięć o p. Gizeli wskrzeszają miłośnicy historii z Łęk Dukielskich, którzy z całym sercem wspierają tę piękną inicjatywę.

Gizela Konieczna uczyła w  Łękach w latach 1931-1934. Z Łęk przeniosła się do Tylawy, gdzie pracowała prawdopodobnie kilka lat, zanim po wojnie rozpoczęła pracę w Miejscu Piastowym. Więcej informacji przeczytamy pewnie niebawem, bo nad biografią nauczycielki pracuje pani Halina Wojnar z Miejsca Piastowego.

Z łęckiego okresu jej pracy zachowało się zbiorowe zdjęcie, wykonane przed starą szkołą – karczmą w Łękach, na którym p. Konieczna (w białej sukience w pasy) siedzi na krześle, a przed nią – na trawie – jest mój wujek Czesław Zborowski.

Zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1933 roku, a to oznacza, że pani Konieczna miała wtedy ok. 23 lata, urodziła się bowiem w 1910 roku w Chwałowicach k. Radomyśla.

Według mojej mamy Gizela i Czesław sympatyzowali w tym czasie ze sobą. Nie znam losów tej znajomości, ale wujek przyjechał wtedy do Łęk na wakacje (tu był jego rodzinny dom), mieszkał bowiem z ojcem w Borysławiu, gdzie chodził do szkoły handlowej. W 1934 roku skończył w Radomyślu 6.5 miesięczną szkołę podoficerów łączności przy 6 Batalionie Łączności. Później pracował w Borysławiu na poczcie. Po wybuchu wojny wyjechał do Baku, skąd wydostał się z Armią Andersa. Zmarł na malarię w Iraku w 1943 roku.

W imieniu Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich serdecznie dziękujemy Miłośnikom Historii Miejsca Piastowego za inicjatywę. Myślę, że wesprą ją także osoby z grupy Miłośnicy historii Gminy Dukla a szczególnie mieszkańcy Tylawy.

Jolanta van Grieken-Barylanka

 

Tekst apelu:

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji naszej inicjatywy jaką jest renowacja grobowca długoletniej wychowawczyni i nauczycielki Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym – śp. GIZELI KONIECZNY.
Przyjechała do Miejsca Piastowego w latach powojennych z Kresów Wschodnich i całe zawodowe życie spędziła w naszej miejscowości. Po przejściu na emeryturę, dalej mieszkała w Miejscu Piastowym, a z czasem wykupiła sobie mieszkanie w Krośnie. Tam zmarła w 1996 roku i została pochowana na miejscowym cmentarzu komunalnym.
Grobowiec naszej Wychowawczyni znajduje w b. złym stanie technicznym (zdjęcia w zał.). Nauczycielka była osobą samotną, nigdy nie założyła rodziny, stąd też troskę o Jej miejsce wiecznego spoczynku mogą sprawować jedynie Jej wychowankowie.
W związku z tym, my, Miłośnicy historii Miejsca Piastowego, występujmy z inicjatywą częściowej rekonstrukcji grobowca (obniżenie górnej płyty) i obłożenie granitem. Tablice z inskrypcjami pozostaną bez zmian, wymagają jedynie wyczyszczenia. Przewidywany koszt robót remontowych wyniesie około 12 tys. zł.
W realizację tego projektu wkładamy własne siły, lecz ze względu na nasze skromne i ograniczone środki finansowe liczymy na Państwa wsparcie. Dlatego też zwracamy się do ludzi dobrej woli – przedsiębiorców, instytucji, osób prywatnych.
Wierzymy, że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi nam zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i poza osobistą Państwa satysfakcją będzie również wkładem w zachowanie dziedzictwa kulturowego. Nie dopuścimy również do całkowitego zdekapitalizowania pamiątki z przeszłości.
W zamian możemy zaoferować:
• wpisanie na naszą – Miłośników historii Miejsca Piastowego – stronę internetową, którą zamierzamy wkrótce otworzyć (nazwisko, logo, nazwę) w zakładce „Nasi Przyjaciele Sponsorzy”,
• promocję i informację zamieszczaną o Sponsorze podczas organizowanych w przyszłości imprez,
• informacje o Sponsorze publikowane w naszych materiałach drukowanych,
• inne, zaproponowane przez Państwa formy promocji.
Mając przeświadczenie, że spotkamy się z przychylną Państwa reakcją, podajemy nr konta, na który można dokonywać wpłaty:
Santander Bank Polska S.A. – Nr: 02 1090 2590 0000 0001 4995 8469
Z dopiskiem: Grobowiec
Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia grupy
Miłośników historii Miejsca Piastowego
​​​​​​ Halina Wojnar
​​​​​​​ Magdalena Wilusz
​​​​​​​ Andrzej Stec
Adres do kontaktów: Halina Wojnar
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 15
tel. 603 076 198, e-mail: askons@interia.pl

Miejsce Piastowe, marzec 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *