Okolicznościowy zestaw kart ukazujący miejsca charakterystyczne dla naszej miejscowości

Szanowni Państwo

Obchody 650-lecia ŁĘK DUKIELSKICH wkraczają w fazę działań, które powinny przybliżyć naszym rodakom, sympatykom współczesne oblicze ŁĘK, tym razem widziane przez ”okienko” aparatu fotograficznego. Temu celowi służy wydany okolicznościowy zestaw kart ukazujący miejsca charakterystyczne dla naszej miejscowości, widziane zarówno z ziemi, jak i z samolotu.

W pejzaż Łęk wpisują się zarówno zmiany w infrastrukturze, jak i w krajobrazie. Otoczenie bujnej przyrody przydaje im blasku, kolorytu i stwarza swoisty klimat.

Niech karty te będą mini dokumentacją najbliższą dzisiejszym  Łękom  i trwale pozostawią ślad dla przyszłych pokoleń.

Wszystkim, którzy pragną wpisać się we wspólne dzieło obchodów 650-lecia, przedstawiamy do dyspozycji okolicznościowy zestaw kart, który można nabyć w cenie 10 zł bezpośrednio w Kole Miłośników  Historii Łęk Dukielskich działającym przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Rekreacyjnym ”Jedność”, u przewodniczącego Stowarzyszenia pana Henryka Kyca (tel. 783633064) lub u członków Koła, panów Lesława Wilka (tel. 502994116) lub Macieja Zborowskiego (tel. 606988119).

Zachęcamy do wysyłania tych kart członkom rodzin, byłym mieszkańcom Łęk, letnikom, sympatykom, znajomym. W ten sposób przyczynimy się do popularyzacji naszej schowanej w ŁĘGU miejscowości i zachęcimy następnych do przyjazdu, odwiedzenia, wspomnień.

Otwarci jesteśmy na wysyłkę zestawów kart na podstawie zamówień (z podaniem dokładnego adresu zamawiającego) składanych pocztą elektroniczną, na adres: historia@lekidukielskiedukla.pl.  Wpłaty należnych kwot można dokonywać na rachunek Stowarzyszenia (nr rachunku 63 8642 1096  2010 9602 3314 0001),  z dopiskiem „za karty okolicznościowe”. UWAGA! KOSZT ZESTAWU Z PRZESYŁKĄ – 12 zł.

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na cele związane z organizacją obchodów 650-lecia Łęk Dukielskich.

Z serdecznym podziękowaniem:

Zarząd Koła Miłośników Historii Łęk Dukielskich

Kartki 650 lat Łęk Dukielskich

Kartki 650 lat Łęk Dukielskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *